Standart Harita Araç Çubuğu Butonlarına Tooltip Atama

Uygulamanızda zoomin, zoomout, pan vs. standart (yani MapXtreme’in hazır olarak sunduğu) harita araç çubuğu butonları kullanırsanız bunların tooltip metinlerinin uzun İngilizce kelimelerden oluştuğunu görürsünüz. Bu durumu düzeltmek, diğer deyişle standart butonlara kendi tooltip metinlerinizi yazmak için bu butonların ToolTip özelliğini ayarlamalısınız. Mesela zoomin butonunun tooltip metnini ayarlamak için:

1) İlgili .aspx sayfasını kaynak kod görünümünde açın.

2) “ZoomInTool” kelimesini aratarak bu aracın tanımlandığı satıra gidin.

3) Satırı şu şekilde değiştirin:

<cc1:ZoomInTool ID="ZoomInTool1" runat="server" MapControlID="MapControl1" ToolTip="Büyüt"/>

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: