Kolon İsimlerinde Keyword Kullanmak

Bir SQL cümlesi yazdınız ve doğru olduğundan eminsiniz. Ama SQL i çalıştırdığınızda

Found [] while searching for [from]

gibi çok anlamlı olmayan bir hata mesajı alıyorsunuz. Evet bu hata çok sık karşılaşmadığımız sinsi hatalardan biri. Aynı zamanda kafayı-gözü yarmak için de son derece elverişli.  Neyse lafı çok uzatmadan nedeni söyleyelim: SQL de muhtemelen bir keyword kullandınız, bu yüzden MapInfo böyle garip bir tepki verdi. Mesela bir tablomuzda “NOT” adlı bir kolonumuz olsun. Öğrenci notlarını tutan bir öğretmen böyle bir kolon açmış olabilir. Bu tabloda şöyle bir SQL sorgusu yaptığımızı varsayalım:

SELECT AD, SOYAD, NOT FROM OGRENCI

Evet böyle bir sorguyu çalıştırdığımızda MapInfo yukarıdaki gibi bir hata verecektir çünkü “NOT” MapInfo SQL inde anahtar (rezerv edilmiş) bir kelimedir. Bu yüzden tablo tasarımında kolon isimlerini seçerken bu anahtar sözcükleri de göz önünde bulundurmamız gerekir.

Aynı tabloyu “pack” yaptığımızda ise aşağıdaki mesajı alırız:

Found [~MAP0001] while searching for [from]

Hata mesajı biraz farklı olsa da sorunun nedeni yine aynı.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: