Info Penceresini Read-only Yapma

Nesne bilgilerini kullanıcı tıklamasıyla gösterirken info penceresi varsayılan olarak editable olarak gösterilir. Bu her zaman istediğimiz bir durum olmayabilir. Yani kullanıcının nesne bilgilerini değiştirmesini istemeyebiliriz. Bu durumda Set Window komutundan yardım alabiliriz:

mi.Do("Set Window Info Parent " + pnlMap.Handle);

satırından sonra

mi.Do("Set Window Info ReadOnly");

satırını eklersek kullanıcının nesnelere tıklayarak açtığı info penceresi read-only olarak gelecektir.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: