Text Katmanındaki Bilgileri Bir Kolona Yazdırma

Diyelim ki elimizde text nesnelerinden oluşan Tablo1 adlı bir katmanımız var ve biz bu text nesnelerine ait metinleri bir kolona aktarmak isteyelim. Bunun için:

  • Önce text nesnelerindeki yazıları aktaracağımız yeni kolonu Table > Maintenance > Table Structure… ile oluşturun. Kolonun adı METIN olsun.
  • MapInfo MapBasic penceresini açın.
  • MapBasic penceresinde aşağıdaki komutu çalıştırın:
update Tablo1 set METIN = ObjectInfo(Tablo1.obj, 3)

METIN adlı kolon text nesnelerinin bilgileri ile doldurulacaktır.

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: