Browser Penceresinin Özelliklerini Değiştirme

1) Browser penceresindeki metinlerin ayarlarını değiştirme:

Buradaki metinlerin fontunu ve rengini değiştirebiliriz. Bunun için:

MapInfo’da bir browser penceresi aktifken Option > Text Style… menüsünü seçin veya klavyeden F8 tuşuna basın:

Text Style penceresinden görüleceği gibi muhtelif metin ayarları yapılabilir. Burada benim dikkatimi çok sonradan çeken ve faydalı olabilecek bir özellik var: All Caps. Bu kutuyu işaretlersek browserdaki metinlerin tamamı orijinal halleri değiştirilmeksizin büyük harflerle gösterilecektir.

2) Browser penceresindeki grid çizgilerini gizleme:

MapInfo’da bir browser penceresi açıkken Browse > Options… menüsünü seçin.

Show Grid Lines işaret kutusunun işaretini kaldırırsanız penceredeki grid çizgileri aşağıdaki gibi gizlenecektir:

3) Tablo yapısını değiştirmeden browser da gösterilen kolonları ve kolon alias larını değiştirme:

MapInfo’da bir browser penceresi açıkken Browse > Pick Fields… menüsünü seçin.

Örneğin burada World tablosundaki 4 kolondan sadece Country kolonunu browser da görmek istediğimizi varsayalım. Bunu yapmak için Pick Fields penceresindeki Columns in Browser listesinde Country hariç diğer kolonları Remove butonu ile kaldıralım.

Bir kolona alias (geçici kolon adı) atayarak mesela Türkçe kolon isimleri kullanabiliriz. Bunun için Edit Browser Column grubundaki Name alanına ÜLKE yazalım.

Country kolonunda o ülkenin başkentini de gösterelim. Bunun için de Edit Browser Column grubundaki Expression alanına

Country + “-” + Capital

yazalım. Pick Fields penceresinin son durumu aşağıdaki gibi olmalıdır:

OK butonuna tıkladığımızda World tablosu aşağıdaki gibi gösterilecektir:

Bu kabiliyet özellikle çok kolonlu tablolarda sadece kullandığımız kolonları seçerek veri kalabalığını önlemek veya birden fazla kolonun değerini tek kolonda göstermek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca kolon gösterimlerinde Türkçe karakterleri gönül rahatlığıyla kullanabildik.

Ayrıca kolonların sırasını da istediğimiz gibi ayarlayabiliriz.

Not: Bu özellik sadece browser penceresindeki gösterimi etkiler. Mesela bu ayarı yaptıktan sonra katman kontrolünden World katmanını Country kolonu ile etiketlersek yine eskisi gibi sadece ülkeler gösterilecektir.

Browser da hangi kolonların görüneceğine, bu kolonların alias larına ve sıralarına karar verdikten sonra Pick Fields penceresindeki Save As Default Browser View işaret kutusunu işaretleyerek OK butonuna tıklarsak bundan sonra World tablosunu her açışımızda (MapInfo’yu kapatıp açsak bile) browser bu ayarlarla gösterilecektir.

Peki biz bu ayarları yaptıktan sonra MapInfo’da Table > Maintenance > Table Structure menüsüyle veya MapBasic’in Alter Table komutuyla World tablosunun yapısı değiştirilirse ne olacak? Bu durumda MapInfo bu ayarları sıfırlayarak orijinal haline döndürecektir.

Son olarak, bu ayarlar nerede saklanıyor? TAB dosyasının begin_metadata ve end_metadata tag leri arasında tutulur.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: