Faydalı Dizin Fonksiyonları

PathToDirectory$() Fonksiyonu:

Tam yolu verilen bir dosyanın bulunduğu dizinin yolunu döndürür. Örneğin

Note PathToDirectory$("C:\MAPINFO\DATA\STATES.TAB")

komutunu çalıştırdığımızda gösterilecek değer

“C:\MAPINFO\DATA\”

olacaktır.

HomeDirectory$() Fonksiyonu:

Kullanıcının Windows dizinini döndürür. Örneğin

Note HomeDirectory$()

benim makinemde C:\WINDOWS\ değerini gösteriyor.

ApplicationDirectory$() Fonksiyonu:

O an çalışan MapBasic programının yani .mbx dosyasının bulunduğu dizini döndürür. Örneğin

“C:\MAPBASIC\CODE\Test.mbx” uygulamasını çalıştırdığımızda eğer bu MapBasic kodunda bir

ApplicationDirectory$()

çağrısı varsa

“C:\MAPBASIC\CODE\”

değerini döndürecektir.

ProgramDirectory$() Fonksiyonu:

MapInfo’nun kurulu olduğu dizinin yolunu döndürür. Eğer MapInfo varsayılan ayarlarla kurulmuşsa bu fonksiyon

C:\Program Files\MapInfo\Professional\

değerini döndürür.

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: