Çizgi Ekleme

MapBasic’e yeni başlayanların sık yaptıkları hatalardan biri, haritaya çizgi (veya nokta, alan vb.) eklerken sadece CreateLine komutu kullanmaları ama Insert komutunu unutmaları. Sadece CreateLine komutunu çalıştırmak katmana herhangi bir çizgi eklemez, çizgi nesnesini temsil eden bir object değeri döndürür. Yani katmana çizgi çizmek için CreateLine ile oluşturulan nesnenin insert into komutu ile ilgili katmana eklenmesi gerekir.

Bir katmana çizgi eklemek için aşağıdaki MapBasic kodu kullanılabilir:

declare sub main

sub main
  insert into katman (obj) values (CreateLine(0.3, 0.4, 0.6, 0.7))
  commit table katman
end sub
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: