Workspace Dosyalarını Paketleme

Oluşturduğumuz workspace dosyalarını başka makinelere kopyaladığımızda bazen yol (path) problemi yaşayabiliriz. Eğer workspace dosyamızda bulunan tablo yolları absolute path olarak (C:\tablo1.tab gibi) yazılmış ise, tablolar başka bir dizine taşındığında veya başka bir makinede açılmaya çalışıldığında o yolda gerekli MapInfo tabloları olmayacağı için workspace açılamayacaktır. Bu durumu düzeltmek için ilgili workspace (.wor) dosyasını Notepad gibi bir text editöründe açıp buradaki yolları elle düzeltebilirsiniz.

Ama en iyisi böyle bir duruma hiç düşmemek. Bunun için MapInfo araçlarından Workspace Packager aracını kullanabilirsiniz. Bu araç bir workspace dosyasının işaret ettiği tüm MapInfo tablolarını tek bir dizinde derleyip toplayarak başka bir makineye kolayca taşınmasını ve orada sorunsuzca çalıştırılmasını sağlıyor. Bunu yaparken orijinal MapInfo dosyalarına dokunmuyor, yenilerini Save Copy As ile oluşturuyor. Bu araç aynı zamanda hali hazırdaki tabloların ve çalışma ortamının yedeğini almak için de kullanılabilir.

Aslında yaptığımız her çalışmada tüm tablolarımızı tek bir dizinde toplarsak ve workspace imizi de aynı dizine kaydedersek sanıyorum bu araca da gerek kalmayacaktır çünkü workspace kaydettiğimizde normal olarak tabloların yolları relative (göreceli) olarak kaydedilir ve bu yüzden workspace veri tablolarıyla aynı yerde olduğu sürece hangi makineye taşınırsa taşınsın düzgün çalışır. Ama eğer veri tablolarımız workspace ile farklı dizinlerde ise bunları tek dizine toplamak veya yedek almak için Workspace Packager aracı faydalı olacaktır.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: