CreatePoint İle Oluşturulan Noktalar Neden Alakasız Yerlerde Çıkıyor?

Eğer CreatePoint veya benzeri bir MapBasic fonksiyonu kullanıyor fakat yeni oluşturduğunuz nesneler haritada istediğiniz yerde çıkmıyorsa muhtemelen koordinat sistemi ayarınız yanlıştır. MapBasic varsayılan olarak enlem/boylam koordinat sistemini kullanır. Bu yüzden, eğer enlem/boylam dan farklı bir koordinat sistemi kullanıyorsanız bunu

Set Map CoordSys…

veya

Set CoordSys…

komutlarıyla belirtmeniz gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde CreatePoint ve diğer coğrafi fonksiyonlar verdiğiniz koordinat değerlerine enlem/boylam derecesi muamelesi yapacaktır. Dolayısıyla yeni oluşturduğunuz noktaların haritada alakasız yerlerde çıkması doğaldır.

Yukarıdaki 2 komut benzer olduğu için karıştırılabilir. Bu yüzden yeri gelmişken bunları tekrarlamakta fayda var:

Set Map CoordSys… komutu hali hazırdaki harita penceresinin koordinat sistemini ayarlar.

Set CoordSys… komutu ise MapBasic tarafından kullanılan koordinat sistemini ayarlar. Her MapBasic uygulamasına ait bir koordinat sistemi vardır ve MapInfo içinde aynı anda çalışan MapBasic uygulamaları içinde herhangi birinde uygulanan bir Set CoordSys… komutu diğer uygulamaları etkilemez.

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: