MapBasic İle Doküman Açma

MapBasic ile bir doküman açmak için Run Program komutu kullanılır. Bu komutta parametre olarak ilgili programın exe dosyasının tam yolunu ve opsiyonel olarak da açılacak dosyanın tam yolunu yazarız. Aşağıdaki örnek kod C:\Test.html lokal dosyasını Internet Explorer ile açar:

Run Program "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Test.html"

Aşağıdaki kod MapInfo sitesini açar:

Run Program "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe www.mapinfo.com"

Aşağıdaki kod ise boş bir Internet Explorer sayfası açar:

Run Program "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: