WOR – MWS Dönüşümü

Eğer elimizde daha önce hazırladığımız bir MapInfo workspace (.wor) dosyası varsa bunu MapXtreme projemizde kullanabiliriz. Yani bu workspace dosyamızda bulunan katmanları ve ayarları aynen kullanacaksak MapInfo Workspace Manager ile her şeyi sıfırdan yapmamıza gerek yok. MapInfo ile .wor dosyalarını .mws olarak kaydedebiliyoruz.

Bunun için ilgili .wor dosyasını MapInfo ile açın. File > Save Workspace… menüsüne tıklayın. Açılan Save Workspace penceresinde Save as type alanından MapInfo Workspace Format (*.mws) seçin ve kaydedin.

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: