Nesne Stillerinin Stil Numaralarını Nereden Öğrenirim?

MapBasic programımızda nesnelere stil verirken bu stillere karşılık gelen tamsayı kodlarına ihtiyaç duyarız. Bu kodları MapBasic yardımından temin edebiliriz. Mesela bir çizgi stili oluştururken MapBasic yardımında gerekli arama alanına “Pen clause” yazın ve enter tuşuna basarak ilgili sayfayı açın. Bu sayfada aşağıda görüldüğü gibi çizgi stilleriyle birlikte ihtiyaç duyduğunuz kodları bulabiliriz:

Diyelim ki haritaya koordinatları verilen bir demiryolu hattı ekleyeceğiz. Demiryolu hattı için uygun bir stil yukarıdaki şekilde bulunan 118 kodlu stildir. Bu yüzden MakePen() fonksiyonunda 2. parametre olarak (stil parametresi) 118 geçirmemiz gerekir. Aşağıdaki kod örneği “Demiryolu” adlı katmana koordinatları ve demiryolu stili verilen bir çizgi nesnesi ekler:

Include "MAPBASIC.DEF"

Dim hat As Object
Create Line Into Variable hat (73, 43) (74, 42)
Pen MakePen(1, 118, BLACK)
insert into Demiryolu (obj) values (hat)

Benzer şekilde nokta stilleri için “Symbol clause”, alan stilleri için “Brush clause”, font stilleri için de “Font clause” şeklinde arama yaparak açılan yardım sayfasından gerekli kodları görebiliriz.

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: