Auto Increment Kolonu Oluşturma

Elimizdeki bir ilçe tablosuna artan sayılı bir Integer kolon (mesela ilçe kodu) eklediğimizi ve bu kolonu 1 den başlayarak artan tamsayılar ile yani 1,2,3,… şeklinde doldurmak istediğimizi varsayalım. Bu işlemi otomatik olarak yapmak için MapInfo’nun MapBasic penceresini açın ve aşağıdaki SQL i çalıştırın:

UPDATE ILCE SET ILCE_KODU = ROWID

RowID MapInfo’da özel bir kolondur ve her bir satırın sırasına karşılık gelir. Mesela bir browser penceresinde ilk kaydın RowID si 1, ikinci kaydın RowID si 2, vs. dir.

Diğer yol da Table > Update Column… menüsünü kullanmaktır. Açılan Update Column penceresinde güncellenecek tablo ve kolon ismini seçtikten sonra Value alanına RowID yazmamız gerekir.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: