Sorgularda Kullanılan Add Map Layer Çok Fazla Katman Oluşturuyor

Nesneleri sorgulayan ve ardından bulunan nesnelere haritada zoom yapan MapBasic kodunu çoğu zaman kullanırız. Bu kod tipik olarak şöyledir:

select * from Mahalle where mahalle_kodu = 1
add map layer selection
set map zoom entire layer 1

Buraya kadar güzel. Peki kullanıcının bu tip sorguları bir oturumda 100 lerce defa kullandığını varsayarsak harita katmanlarının durumu hiç de iç açıcı olmayacaktır çünkü buna benzer her sorguda (tabi “add map layer” komutunu kullanmak kaydıyla) MapInfo, katman listesine Query1, Query2, … şeklinde yeni selection katmanları ekleyecektir. Bu da haliyle aşağıdaki gibi kötü bir manzaraya neden olacaktır:

Bu durumu engellemek için yapmamız gereken tek şey, seçili nesneye zoom yaptıktan sonra remove map layer komutu kullanarak, henüz eklediğimiz selection katmanını haritadan çıkarmak. Bu durumda kodumuz şöyle olmalıdır:

select * from Mahalle where mahalle_kodu = 1
add map layer selection
set map zoom entire layer 1
remove map layer 1 'Eklediğimiz kod

Bu şekilde ne kadar sorgu yapıp bu sorguları haritaya eklersek ekleyelim elimizde temiz bir harita olacaktır.

 

Bu durumu engellemek için yapmamız gereken tek şey, seçili nesneye zoom yaptıktan sonra remove map layer komutu kullanarak, henüz eklediğimiz selection katmanını haritadan çıkarmak. Bu durumda kodumuz şöyle olmalıdır:

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: