CreatePoint() ve Create Point Komutları Arasındaki Fark

CreatePoint() bir fonksiyondur ve bir noktayı temsil eden bir object değişkeni döndürür. Bu metodu tek başına kullandığımızda haritaya bir nokta eklenmez. Bu noktayı bir harita katmanına eklemek için aşağıdaki gibi bir SQL insert ifadesi kullanmamız gerekir:

dim p as object
p = CreatePoint(29, 41)
insert into Katman (obj) values (p)

veya daha kısa olarak

insert into Katman (obj) values (CreatePoint(29, 41))

Create Point ise bir komuttur (statement) ve aktif harita penceresinde editable bir katman varsa doğrudan bu katmana insert yapar. Yani,

Create Point(29, 41)

komutunu çalıştırırsak belirtilen koordinatlara ve haritadaki editable katmana yeni bir nokta eklenecektir.

Aynı durum CreateLine ve Create Line için de geçerlidir. Mesela (31, 41) ve (32, 42) noktalarından oluşan bir line nesnesini çizmek ve ilgili katmana kaydetmek için

Create Line(31, 41)(32, 42)

veya

insert into Katman (obj) values (CreateLine(31, 41, 32, 42))

Not: Create Point veya Create Line ifadeleri çalıştırıldığında eğer haritada editable katman yoksa aşağıdaki hata mesajı verilir:

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: