Haritalar İçin Relative Path Kullanma

Integrated mapping uygulamamızda haritayı formumuzda göstermek için kullandığımız workspace açma komutunda MapInfo workspace dosyamızın yolunu belirtiriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var: Absolute path kullanmamak. Burada workspace yolunu mesela

C:\MyMapinfoApp\MyWorkspace.wor

şeklinde elle (hard code olarak) yazarsak uygulamamızı başka bir dizine taşıdığımızda veya başka bir makineye kurduğumuzda çalışmayacaktır çünkü workspace dosyamız artık yukarıdaki yolda bulunmayacaktır. Programımızın kullanıcılarına

“-Eee şey… Programımızın kurulum konusunda ufak! bir sorunu var. Eğer filanca yola kurmazsanız program çalışmayacaktır.”

diyemeyeceğimize göre relative yani göreceli path kullanmak zorundayız. Mesela harita verilerimiz için şöyle bir düzenleme yapabiliriz: Programımızın .exe sinin bulunduğu yerde bir “map” dizini oluşturup bütün harita verilerimizi ve workspace (.wor) dosyamızı bu dizin altına koyabiliriz. Böyle yaparsak harita verilerimiz hem derli toplu olur hem de diğer program bileşenlerinden ve kaynaklarından ayrılmış olur. Göreceli yolu değişik dillerde aşağıdaki gibi implement edebiliriz:

Visual Basic:

mi.Do "Run Application """ & App.Path & "\map\workspace.wor" & """"

Delphi:

mi.Do('Run Application "' + GetCurrentDir + '\map\workspace.wor"');

C#:

mi.Do("Run Application " + "\"" + Application.StartupPath + @"\map\workspace.wor" + "\"");
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: