SQL Server’da “Invalid Object MapInfo_MapCatalog” Hatası

SQL Server veya Oracle gibi ilişkisel bir veritabanında bulunan ve koordinat bilgilerine sahip bir tabloyu MapInfo’da Table > Maintenance > Make DBMS Table Mappable… menüsü ile haritalanabilir yapmaya çalıştığınızda

ODBC error: ODBC RC = 1 ODBC state = S0002, DBMS RC = 208, DBMS Msg = [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Invalid objectname ‘MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG’ (SQL Server)

veya

Oracle Error: ORA-00942: Tablo veya görüntü mevcut değil. (Oracle)

hatasını alırsanız problem MAPINFO_MAPCATALOG tablosunun oluşturulmamış olmasıdır.

MAPINFO_MAPCATALOG tablosu haritalanabilir sunucu tablolarında mekansal (spatial) kolonların hangi kolonlar olduğunu tutan özel bir tablodur. Bu tabloda ayrıca projeksiyon, spatial indeks kolonu, nesne sembolleri ve extent gibi bilgiler de tutulmaktadır. MapInfo bir sunucu tablosunu kullanırken her seferinde bu katalog tablosuna bakar ve haritalanabilir tabloları bu katalog tablosundaki bilgileri okuyarak harita penceresinde gösterir. Her veritabanında bir adet MAPINFO_MAPCATALOG tablosu bulunur ve bu tablo bir defaya mahsus oluşturulur. Eğer bir veritabanında daha önce en az bir kez EasyLoader aracı ile yükleme işlemi yaptıysanız MAPINFO_MAPCATALOG tablosu otomatik olarak oluşturulur ve bundan sonra sizin bu tabloyu elle oluşturmanıza gerek kalmaz. Ama veritabanınızı yeni kurduysanız veya mevcut veritabanınızda daha önce EasyLoader kullanarak bir yükleme yapmadıysanız, sunucu tablolarını haritalanabilir yaparak MapInfo’da gösterebilmek için MAPINFO_MAPCATALOG tablosunu elle oluşturmanız gerekir.

MAPINFO_MAPCATALOG tablosunu elle oluşturmak için:

1) MapInfo’da Tools > Tool Manager… menüsüne tıklayın.

2) Açılan Tool Manager penceresindeki araç listesinden DBMS Catalog adlı aracı yükleyin.

3) MapInfo’da Tools > DBMS Catalog > DBMS Catalog… menüsüne tıklayın.

4) (Eğer ilgili veritabanına MapInfo’dan zaten bağlantı kurduysanız sonraki maddeye geçebilirsiniz.) Açılan DBMS DBA Functions penceresindeki New Connection butonuna tıklayın. Açılan pencerelerdeki gerekli bağlantı bilgilerini girerek veritabanı bağlantısını kurun.

5) DBMS DBA Functions penceresindeki Create Catalog butonuna tıklayın. Aşağıdaki bilgi mesajı verilir: (Bu mesaj Oracle’a özgüdür, diğer veritabanlarında biraz farklı olabilir.)

The user MAPINFO identified by MAPINFO and the table MAPINFO_MAPCATALOG has been created on ORCL.

Artık koordinat bilgisine sahip SQL Server, Oracle vb. tablolarımızı haritalanabilir yapabilir ve MapInfo’da gösterebiliriz.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: