Bir Tabloyla Aynı Yapıda Yeni Tablo Oluşturma

Mevcut bir tabloyla aynı yapıya sahip yeni tablo oluşturmak istediğimizde MapInfo bize pratik bir yol sunuyor: New Table penceresindeki Using Table seçeneği. Mesela elimizde Tablo1 adlı bir MapInfo tablomuz olsun ve bu tabloyla aynı kolon yapısına sahip bir tablo oluşturmak isteyelim. Bunun için:

  • File > New Table… menüsüne tıklayın. Aşağıdaki New Table penceresi açılır:

  • New Table penceresinde Table Structure grubundaki seçeneklerden Using Table seçin ve Create… butonuna tıklayın.
  • Açılan New Table Structure penceresinde Fields listesinde Tablo1 in kolon yapısı aynen gösterilecektir. Create… butonuna tıklayın.
  • Açılan Create New Table penceresinde yeni tablonun adını (Tablo2 olsun) ve diskteki yerini belirterek Save butonuna tıklayın.

Sonuç olarak Tablo1 ile aynı kolon yapısına sahip ve içi boş yeni bir tablo oluşturmuş olduk.

Aynı işlemi MapInfo’nun maharetli MapBasic penceresi ile de yapabiliriz. Aşağıdaki 3 satırı MapBasic penceresine yapıştırın ve her satırı sırasıyla klavyeden Enter tuşuna basarak çalıştırın. Tabi bu işlemi yaparken Tablo1 adlı tablomuzun MapInfo’da açık olması gerekir.

Create Table "Tablo2" Using "Tablo1" File "C:\Tablo2.TAB" TYPE NATIVE Charset "WindowsTurkish"
Create Map For Tablo2 CoordSys Earth Projection 1, 0
Map From Tablo2
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: