Wor – Gst Dönüşümü

Eğer elimizde daha önce hazırladığımız bir MapInfo workspace (.wor) dosyası varsa bunu MapXtreme veya MapX projelerimizde kullanabiliriz. Yani bu workspace dosyamızda bulunan katmanları ve ayarları aynen kullanacaksak MapInfo Workspace Manager veya MapX Geoset Manager ile her şeyi sıfırdan yapmamıza gerek yok. MapInfo ile .wor dosyalarını veya herhangi bir oturumu .gst olarak kaydedebiliyoruz.

Bunun için ilgili .wor dosyasını MapInfo ile açın. Tools > Tool Manager… menüsüne tıklayın. Buradaki listeden MapX Geoset Utility aracını yükleyin. Bu aracı kullanarak .gst dosyaları oluşturabilirsiniz.

Not: MapX Geoset Utility .gst kaydetmenin yanı sıra .gst açmak için de kullanılabilir.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: