MapBasic İle Dizin Oluşturma

MapBasic ile bir dizin oluşturmak için 2 ayrı yol kullanabiliriz:

1) Windows API si kullanarak:

Aşağıdaki program CreateDirectory Windows API sini kullanarak C: de “Yeni Dizin (API ile)” adlı bir dizin oluşturur:

declare sub main
declare sub createDir
declare function CreateDirectory Lib "kernel32" Alias "CreateDirectoryA"
(ByVal path As String, ByVal securityAttributes As Integer) As Integer

sub main
 call createDir
end sub

sub createDir
 if CreateDirectory("C:\Yeni Dizin (API ile)", 0) <> 0 then
  note "Dizin oluşturuldu."
 else
  note "Dizin oluşturulamadı."
 end if
end sub

2) BAT dosyası kullanarak:

Aşağıdaki program önce bir BAT dosyası oluşturur, daha sonra bu BAT dosyasının içine dizin oluşturma komutunu (md) ve yeni dizinin yolunu yazar ve son olarak bu BAT dosyasını çalıştırarak dizini oluşturur:

declare sub main
declare sub createDirectory

sub main
 call createDirectory
end sub

sub createDirectory
 open file "C:\CreateDirectory.bat" for output as #1
 dim dosCommand as string
 dosCommand = "md ""C:\Yeni Dizin (BAT ile)"""
 print #1, dosCommand
 close file #1
 run program "C:\CreateDirectory.bat"
end sub

Not: dosCommand = “md “”C:\Yeni Dizin (BAT ile)””” satırında ilave çift tırnakları kullanmamızın sebebi Yeni Dizin (BAT ile) dizininde boşluk karakterleri olmasıdır. Eğer oluşturulacak yeni dizin adında boşluk karakteri yoksa komut ilave tırnakları kullanmadan aşağıdaki gibi yazılabilir:

dosCommand = “md C:\YeniDizin”

 

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: