Line veya Polyline Nesnelerinin Nodlarını ve Yönlerini Gösterme

Line veya polyline tipindeki nesneleri oluşturan nod noktalarını veya bu nesnelerin yönlerini görmek isteyebiliriz. Nod noktalarını görmek editleme işlemlerinde, çizgi yönlerini görmek ise cadde/sokak gibi katmanların yönünü belirlemede faydalı olabilir.

Bunun için:

  • Katman kontrolünde ilgili katmanı seçerek Display… butonuna tıklayın.
  • Açılan <Tablo Adı> Display Options penceresinde Show Line Direction ve Show Nodes işaret kutularını işaretleyin.

  • İki kez OK butonlarına tıklayarak <Tablo Adı> Display Options ve Katman Kontrolü pencerelerini kapatın.

Çizgi nodları ve yönleri aşağıdaki gibi gösterilir:

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: