Info Penceresinin Yerini Ayarlama

Bazen info penceresinin açıldığı yeri kontrol etmek isteyebiliriz. Bunun için Set Window MapBasic komutunu kullanabiliriz. Aşağıdaki kod örneği MapInfo’nun info penceresinin, ekranın sol üst köşesinin 5 mm sağında ve 5 mm altında açılmasını sağlar:

private void btnInfo_Click(object sender, EventArgs e) {
  const int WIN_INFO = 1008;
  string QT = "\""; // çift tırnak
  mi.Do("Set Window " + WIN_INFO + " Position (5,5) units " + QT + "mm" + QT);
  mi.RunMenuCommand(1707);
}

Bu kodları info butonunuza ait click olayına yazın. Bundan önce de MapInfo’yu create ettiğiniz koddan hemen sonra info penceresinin gösterileceği ana (parent) bileşeni belirten

mi.Do("Set Window Info Parent " + pnlMap.Handle);

kodunu yazmayı unutmayın.

Aynı şekilde MapInfo’nun ruler (cetvel) penceresini de ekranın istediğimiz bir yerinde açabiliriz. Bunun için de aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

private void btnRuler_Click(object sender, EventArgs e) {
  const int WIN_RULER = 1007;
  string QT = "\""; // çift tırnak
  mi.Do("Set Window " + WIN_RULER + " Position (5,5) units " + QT + "mm" + QT);
  mi.RunMenuCommand(1710);
}
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: