MapBasic Programını Komut Satırından Derleme ve Çalıştırma

Bir MapBasic programını MapBasic editörünü kullanmadan komut satırından derleyebiliriz. Mesela C:\Test.mb yi derlemek için Windows’un komut satırını açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

"C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\MAPBASIC.EXE" -D C:\Test.mb

Bu komutu kullanırsak derleme işleminde kısa süreli olarak MapBasic splash screen i gösterilecektir. Bunu engellemek için aşağıdaki gibi -nosplash parametresini kullanabiliriz:

"C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\MAPBASIC.EXE" -nosplash -D C:\Test.mb

Derleme işleminden sonra Test.mb dosyamızın yanında oluşan Test.mbx dosyasını yine komut satırından çalıştırabiliriz. Bunun için komut satırında şu ifadeyi çalıştırın:

C:\Test.mbx

MapInfo açılacak ve mbx uygulamamız çalışacaktır.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: