TableInfo Fonksiyonunun Sık Kullanılan Özellikleri

TableInfo() fonksiyonu açık bir tablo hakkında bilgiler döndüren önemli bir fonksiyondur.

Yapı

TableInfo(table_id, attribute)

table_id : Tablo adını temsil eden string bir değer, tablo numarasını temsil eden pozitif bir tamsayı veya sıfır.

attribute : Tablonun hangi özeliğine ait bilginin döndürüleceğini belirten tamsayı kodu.

Dönüş Değeri

Attribute parametresine bağlı olarak String, SmallInt veya Logical.

Notlar

 • TableInfo() fonksiyonunun ilk parametresi olan table_id çoğunlukla tablo adı şeklinde kullanılmasına rağmen bazı durumlarda 0 (sıfır) olarak kullanılır. Bu durumda TableInfo() fonksiyonu en son açılan, en son oluşturulan veya henüz rename edilmiş tablo hakkında bilgi verir.
 • Eğer hiç açık tablo yoksa veya en son açılan tablo kapatılmışsa TableInfo() fonksiyonu hata verir.

Sık Kullanılan Özellikler

1) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE)

Tablonun CoordSys cümleciğini gösteren string döndürür. Tablo haritalanabilir değilse boş string döndürür.

2) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_COORDSYS_NAME)

Koordinat sisteminin adını MAPINFOW.PRJ dosyasında listelendiği şekliyle döndürür. Tablo haritalanabilir değilse veya koordinat sistemi MAPINFOW.PRJ dosyasında yoksa boş string döndürür.

3) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_EDITED)

Tabloda kaydedilmemiş değişiklikler varsa T (True), yoksa F (False) döndürür.

4) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_MAPPABLE)

Tablo haritalanabilir ise T (True), değilse F (False) döndürür.

5) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_NAME)

Tablonun adını döndürür. Burada “-Tablonun ismini zaten birinci parametrede biz yazıyoruz, buna ne gerek var?” gibi bir soru akla gelebilir. Bu özelik mesela aşağıdaki gibi en son açılan tablonun adını almak için kullanılabilir:

TableInfo(0, TAB_INFO_NAME)

Veya açık tablolar içinden mesela 2. tablonun adını almak için kullanılabilir:

TableInfo(2, TAB_INFO_NAME)

6) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_NCOLS)

Tablonun kolon sayısını döndürür.

7) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_NROWS)

Tablonun satır sayısını döndürür.

8 ) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_READONLY)

Tablo read-only ise T (True), değilse F (False) döndürür.

9) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_TABFILE)

Tablonun tam yolunu döndürür. (C:\Tablo.TAB gibi) Eğer tablo bir query tablosu ise boş string döndürür.

10) TableInfo("Tablo", TAB_INFO_TYPE)

Tablonun tipini belirten bir SmallInt döndürür. Dönüş değeri aşağıdakilerden biri olabilir:

 • TAB_TYPE_BASE (Normal veya seamless tablo).
 • TAB_TYPE_RESULT (Query sonucu).
 • TAB_TYPE_IMAGE (Raster imajı).
 • TAB_TYPE_VIEW (View).
 • TAB_TYPE_LINKED (Linked).
 • TAB_TYPE_WMS (Web Map Service den gelen bir tablo).
 • TAB_TYPE_WFS (Web Feature Service den gelen bir tablo).
 • TAB_TYPE_FME (FME ile açılan bir tablo).

Mesela bir tablonun normal bir MapInfo tablosu olup olmadığını aşağıdaki gibi bir kodla belirleyebiliriz:

if TableInfo("Tablo", TAB_INFO_TYPE) = TAB_TYPE_BASE then
 Note "Normal MapInfo tablosu"
end if
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: