Run Command Statement

Run Command komutu kendisinden sonra gelen string değeri bir MapBasic ifadesi olarak kabul eder ve bunu çalıştırır.

Yapı:

Run Command command_string

Run Command ifadesi çalışma zamanında kullanıcı seçimine göre dinamik (veya parametrik de diyebiliriz) MapBasic ifadeleri oluşturarak çalıştırmakta faydalı ve esnek bir yapı sunar. Bazı durumlarda çalıştıracağımız MapBasic komutları önceden belli olmayabilir. Kullanıcının program arayüzünde yaptığı işlemlere göre bizim farklı komutlar oluşturmamız gerektiğinde koşul (if) ifadeleri kullanarak gerekli komut stringlerini oluşturabilir ve gerekli komutu Run Command ile çalıştırabiliriz.

Run Command komutunun bazı kısıtlamaları vardır:

  • Run Command ifadesinden sonra “Dialog” komutunu kullanamazsınız.
  • Run Command ifadesinden sonra tırnak içindeki string ifadelerde MapBasic değişkeni kullanamazsınız. Mesela aşağıdaki gibi bir kod çalışmayacaktır:
Dim cmd_string As String
Dim x, y As Float
cmd_string = "x = Abs(y)"
Run Command cmd_string

Yanlış anlaşılmasın: Tanımladığımız MapBasic değişkenlerini tırnak içindeki string ifadelerde kullanamayız ama command_string değerini oluştururken kullanabiliriz.

Bu kısıtlamaların sebebi command_string parametresinin compile edilmemesi, çalışma zamanında dinamik olarak interpret edilmesidir.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: