Aralıklı Tematik Örneği

CBS projelerinde sıklıkla karşımıza çıkan ihtiyaçlardan biri de tematik gösterimlerdir. Tematik haritalar bir tablodaki sayısal değerleri harita üzerinde muhtelif şekillerde (aralık değerli, çubuk grafikli, pasta grafikli, nokta yoğunluklu, bireysel vb.) göstererek verileri çok daha anlamlı bir hale getirmek ve bir bakışta sonuçlar çıkarmak noktasında son derece faydalıdır.

Aşağıdaki MapBasic programı aralıklı tematik haritanın nasıl oluşturulabileceğini gösteriyor. ShadeByRangeOfValues() prosedürü parametre olarak tematik yapılacak tablonun adını, kolonun adını ve aralık sayısını alıyor ve tematik haritayı oluşturuyor:

include "mapbasic.def"

declare sub main
declare Sub ShadeByRangeOfValues(ByVal tableName as string, ByVal columnName as string, ByVal rangeNum as integer)

Sub main
 call ShadeByRangeOfValues ("ILCE", "NUFUS", 7)
End Sub

Sub ShadeByRangeOfValues(ByVal tableName as string, ByVal columnName as string, ByVal rangeNum as integer)
 Dim columnAlias as alias
 columnAlias = columnName
 Dim range_limits() As Float
 Dim brush_styles() As Brush
 Create Styles
  From Brush(2, CYAN, 0)
  To Brush (2, BLUE, 0)
  Vary Color By "RGB"
  Number rangeNum
  Into Variable brush_styles
 Create Ranges From tableName
  With columnAlias
  Use "Equal Count"
  Number rangeNum
  Into Variable range_limits
 Shade tableName With columnAlias Ranges From Variable range_limits Style Variable brush_styles
End Sub
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: