Mükerrer Kayıtları Silme

Eğer bir MapInfo tablomuzda mükerrer kayıtlar varsa ve tekrarlı kayıtları teke indirmek istiyorsak Delete Duplicates aracını kullanabiliriz. Bu aracı kullanmak için:

  • Tools > Tool Manager… menüsünü seçerek Tool Manager penceresindeki Delete Duplicates aracını yükleyin.
  • Tools > Delete Duplicates > Delete Duplicates… menüsüne tıklayarak aracı çalıştırın.

Araca ait pencere aşağıdaki gibidir:

Notlar:

  • Delete Duplicates aracı bir kolondaki mükerrer kayıtları silerek o kolona ait her bir değeri tekil (unique) hale getirir.
  • Bu işlem sırasında orijinal tablo değiştirilmez, yeni bir tablo oluşturularak tekil değerler bu tabloda gösterilir.
  • Eğer pencerenin sol altındaki Count işaret kutusu işaretlenirse çıktı tablosuna yeni bir kolon eklenerek bu kolonda orijinal tabloda mükerrer kayıtlardan kaçar tane olduğu gösterilir.
  • Birden fazla kolon seçerek group by özelliğini kullanabiliriz. Fakat bu özelliği kullanırsak dikkat etmemiz gereken bir husus var: MapInfo’nun group by işleminde 255 byte ve/veya 5 kolon limiti vardır. Bu yüzden, eğer kullandığımız kolonların genişlikleri bu limiti geçiyorsa bunları küçültmemiz gerekebilir.
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: