Çizgiyi Başka Bir Çizginin Kesişim Noktasına Uzatma

Bir çizgiyi başka bir çizginin kesişim noktasına kadar uzatmak istersek Line Snap aracını kullanabiliriz. Mesela aşağıdaki gibi 2 çizgimiz olsun ve alttaki çizgiyi üstteki çizgiyle kesiştiği noktaya kadar uzatmak isteyelim.

Bunun için:

  • Tools > Tool Manager… menüsü ile Tool Manager penceresini açın.
  • Line Snap Tool aracını aktif yapın. MapInfo araç çubuğuna Line Snap Tool adlı bir buton eklenecektir.
  • Line Snap Tool butonuna tıklayın. Önce alttaki (uzatılacak) çizgiye, daha sonra da üstteki çizgiye tıklayın. Alttaki çizgi üstteki çizgiye en yakın noktasından (yukarı ucundan) üstteki çizgiyle kesişene kadar uzatılacaktır:

Burada yapılan kesiştirme işlemi sayı yuvarlamasından (rounding) dolayı tam bir kesişimle sonuçlanmayacaktır. Bunu çizgilerin kesiştiği yere yeterince zoom yaparak görebilirsiniz. Bu durumu düzeltmek, diğer deyişle 2 çizgiyi tam olarak kesiştirmek için:

  • Katmanı editable yapın.
  • Üstteki çizgiyi seçin, MapInfo araç çubuğundan Reshape ve ardından Add Node butonlarına tıklayın.
  • Snap özelliği açıkken (klavyeden S tuşuna basılarak açılıp kapatılabilir) iki çizginin kesişim noktasına tıklayın.

Bu şekilde 2 çizgi için tam bir kesişim sağlamış olduk. Şimdi kesişim noktasına ne kadar zoom yaparsanız yapın çizgiler sürekli kesişim halinde olacaktır.

Bu işlemde kullanılan 2 çizgi birbirine paralel olmamalıdır. Paralel çizgilerin kesişim noktası olmadığından böyle bir durumda herhangi bir uzatma işlemi yapılmaz.

Line Snap özelliği çizgi uzatma işleminin yanı sıra çizgi kısaltma işlemi için de kullanılabilir. Bu sefer birinci çizgi ikinci çizgiyle kesiştiği yerden kesilerek kısaltılır.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: