Çizgi Nesnelerinin Uzunluklarını Bir Kolona Yazdırma

Diyelim ki elimizde bir çizgi katmanı var ve bu katmandaki tüm nesnelerin uzunluklarını hesaplayıp bir kolona yazdırmak isteyelim. Örneğin “Hatlar” adlı tabloda doğalgaz servis hatlarımız olsun. Bu tablodaki her bir hat nesnesinin uzunluğunu bir kolona yazdırmak için şu adımları izleyin:

1) Öncelikle Hatlar tablosuna Table > Maintenance > Table Structure… menüsünü kullanarak “Uzunluk” adlı ve float tipinde bir kolon ekleyin.

2) MapInfo’nun MapBasic penceresini açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

Update Hatlar Set Uzunluk = ObjectLen(obj, "m")

Bu komut Hatlar tablomuzdaki Uzunluk kolonuna her bir hattın uzunluğunu metre cinsinden girecektir. Eğer uzunlukları kilometre cinsinde hesaplatmak istersek ObjectLen fonksiyonunun 2. parametresini “km” olarak yazmamız gerekir.

  1. 23/03/2015 at 10:30

    hani resmen aradığım olaydı eyvallah.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: