Farklı Tipteki Nesneleri Seçme

Eğer elimizdeki bir katmanda nokta, çizgi, alan gibi farklı tipte nesneler varsa bazen bunları nesne tipine göre ayırmak isteyebiliriz. Mesela katmandaki tüm nokta nesnelerini seçip farklı bir katman olarak kaydetmek isteyebiliriz.

Aşağıda 9 ayrı tipteki nesnelerin SQL ile nasıl seçilebileceği gösterilmiştir. MapInfo’nun MapBasic penceresini kullanarak aşağıdaki SQL lerle istediğiniz tipteki nesneleri seçebilirsiniz:

select * from <tablo> where str$(obj) = "Point"
select * from <tablo> where str$(obj) = "Line"
select * from <tablo> where str$(obj) = "Polyline"
select * from <tablo> where str$(obj) = "Region"
select * from <tablo> where str$(obj) = "Rectangle"
select * from <tablo> where str$(obj) = "Ellipse"
select * from <tablo> where str$(obj) = "Arc"
select * from <tablo> where str$(obj) = "Rounded Rectangle"
select * from <tablo> where str$(obj) = "Text"

Aynı işi Query > SQL Select… menüsü ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmak isterseniz SQL Select penceresinde from Tables alanına seçim yapılacak tablonun adını yazın, where Condition alanına da -mesela noktaları seçmek için-

str$(obj) = "Point"

yazın.

Bir diğer yol da SQL de ObjectInfo fonksiyonunu kullanmak.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: