Android

Android Platformu hakkında genel bilgiler veren ve geliştirme adımlarını detaylı olarak anlatan İngilizce sunumu aşağıdaki adresten indirebilirsiniz:

AndroidDevelopment-MustafaOzcetin.pdf

Simple Calculator  adlı basit bir hesap makinesi projesi: (sample native application):

SimpleCalculator.rar

Google Maps adlı basit bir harita uygulaması (sample mobile web application):

GoogleMaps.rar

Anahtar kelimeler: Android Giriş, Geliştirme, Sunum, PPT, PDF, Harita Uygulaması

Keywords: Android Introduction, Development, Presentation, Slides, PPT, PDF, Map Application

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: