Çıktı İçin Sadece Bir Adayı Gösterme

Çıktı almadan önce bazen sadece tek bir nesnemizin ekranda görünmesini isteyebiliriz. Mesela aşağıdaki Ada katmanında sadece 3678 nolu adanın çıktısını alacağımızı ama  çıktıda komşu adaların görünmemesini istediğimizi varsayalım:

Böyle bir durumda Clip Region fonksiyonu bizim için biçilmiş kaftandır. Kullanmak için ilgili adayı haritada seçtikten sonra Map > Set Clip Region menüsüne tıklayın. Aşağıdaki gibi sadece çıktısını alacağımız ada haritada gösterilecektir:

Ada katmanının normal görünümüne dönmek için Map > Clip Region Off menüsüne tıklayın.

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: